Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská školaLosiná

Prezentace MŠ

Z historie o škole

Z historie do roku 9/2002

MŠ sídlí v samostatné budově v 1. patře.

Její technický stav je dobrý.

Budova je jednopatrová, v přízemí jsou sklady jedné plzeňské firmy.

Naše MŠ je jednotřídní. Je vybavena hernou, samostatnou ložnicí, šatnou, sociálním zařízením, kabinetem pomůcek, ředitelnou a šatnou pro pedagogické zaměstnance. Součástí  je také školní kuchyně, ke které náleží 2 sklady a šatna pro kuchařku.

Na jižní straně MŠ se rozkládá školní zahrada s pískovištěm, skluzavkou, průlezkou a houpačkami. Na stinném místě jsou trvale zabudované stolky a lavičky, které je nutno opravit, jelikož došlo k velmi značnému poničení vandalismem lidí.

Na zahradě je nutné v blízké době zarovnat terén po výkopových úpravách kanalizační přípojky. Též je nutné do budoucna nově oplotit budovu MŠ a školní zahradu. Z těchto důvodů nepořizujeme žádné nové doplňky, jak jsme původně plánovali.

MŠ má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné, dle finančních možností. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je i ukládat.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Venkovní prostory je potřeba uvést do původního stavu, neboť nejsou bezpečné pro aktivní pobyt dětí na školní zahradě ani mimo ni (domácí zvířectvo, sklad topného materiálu…).

Tato skutečnost bude řešena společně se zřizovatelem MŠ a majitelem bytu v budově MŠ.

Kotelna je od roku 1997 zrekonstruována na plynové topení.

Kuchyňské prostory jsou příliš veliké. MŠ byla původně budována pro 2 třídy předškolního věku. Kuchyni je nutno opatřit dveřmi (mezi vlastní  kuchyní a chodbou ) a zmenšit tak vytápěcí prostory.

Ze současnosti o škole

V měsíci 10/2002 nastoupila do MŠ po konkurzním řízení Ivana Holečková, jako ředitelka MŠ Losiná.

V roce 2002 došlo k zakoupení nového nerezového nádobí a tlakového hrnce pro ŠJ.

Do třídy a ložnice byly instalovány žaluzie. Dále byl zakoupen nábytek, kterým došlo k předělení třídy od školního stolování. Prostor do ložnice byl zprůchodněn a vznikla tak větší hrací plocha pro děti. Do vzniklého prostoru na zeď v ložnici byla zakoupena a připevněna trojkombinace / průlezka / pro děti.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 20 000,- Kč

V roce 2003 byly ve ŠJ instalovány bezdotykové baterie dle vyhlášky č.107. Ve třídě byla provedena úprava výškově nastavitelných stolečků, podle platné vyhlášky č.108. Na úpravě se podílel pan Vitouš a pan Beneš / dědeček a otec docházejícího dítěte do MŠ /.

Pan Paleček / otec docházejícího dítěte/ věnoval MŠ elektrické pianino a pro účely ŠJ myčku nádobí.

Na školní zahradě došlo k výměně dřevěného posezení a sezení okolo pískoviště pro děti.

Na pískoviště se zakoupila krycí plachta. Objekt byl částečně oplocen – oprava.

Všechny prvky na školní zahradě dostaly nové „barevné oblečení“.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 14 000,- Kč                  

V roce 2004 došlo ve ŠJ ke stavebním úpravám a k instalaci nové digestoře

 • dle platných předpisů / V- 137/2004 /.

Na dětských toaletách došlo k opravám přepážek mezi jednotlivými WC.

Vnitřní a venkovní parapety byly nově natřeny. U hlavního vchodu do budovy byla položena nová protiskluzová dlažba.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 19 000,- Kč

V roce 2005 se nově oplotil pozemek MŠ / místní myslivecké spolek /. Na školní zahradu byla provedena montáž zahradního domku pro herní aktivity dětí.

Došlo k částečné opravě střechy / komíny a kouřovody /a nátěrům střešní krytiny.

Rovněž byla částečně opravena podlahová krytina ve třídě.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 15 000,- Kč

V roce 2006 došlo k výměně oken na jižní a západní straně budovy. Třída a ložnice se nově vymalovala. U hlavních vchodů do budovy MŠ byly pořízeny nové dveře / 3ks /.

Na školní zahradu se zakoupily pružinové houpačky – 2 ks v hodnotě 18 622,-Kč.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 10 000,- Kč

V roce 2007 došlo k výměně oken 2.části budovy. V celé budově 1.patra se vyměnily staré radiátory za nové.

Na školní zahradu se zakoupil kolotoč v hodnotě 35 403,- Kč a pružinová dvojhoupačka za 9 936,- Kč..

Vymalovala se přípravná kuchyně, kuchyně a sklady.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 9 000,- Kč

V roce 2008 se pro děti MŠ zakoupil do třídy  televizor a DVD, pro výukové účely.

Na školní zahradu byla zabudována „ Věž“ / skluzavka s průlezkou / pro rozvoj hrubé motoriky u dětí.

Kuchyně ŠJ byla vymalována z důvodu vytopení po silném dešti.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 15 000,- Kč

V roce 2009 7-8/09 došlo k rekonstrukci vody a vodovodních přípojek v celé budově MŠ.

Prostory MŠ dostaly nové: obklady a dlažby, podlahové krytiny, nátěry a malbu v celkové hodnotě 429 189,- Kč.

Do školní jídelny se zakoupily nové nerezové dřezy a závěsné skříňky na potraviny v celkové hodnotě 52 440,- Kč.

Byl vybudován nový prostor pro kancelář – ředitelnu. Pro nově vzniklou kancelář se zakoupil nábytek a vybavení v celkové hodnotě 33 000,-Kč .

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 13 855,- Kč

V roce 2010 v měsíci září se začalo s rekonstrukcí budovy v přízemních prostorách MŠ.

Pro děti byly zakoupeny pamlsky k MDD, k Mikuláši, hračky k vánocům a metodické pomůcky v hodnotě 10 000,- Kč

V roce 2011 se 1. února otevřela 2. třída MŠ Losiná

Stavební práce / výměna oken a dveří, zednické práce, podlahářské práce, vodoinstalační a topenářské práce, ostatní práce / činily celkem 1 064 563,-Kč.

Vybavení MŠ / bez hraček / činilo celkem 314 326,-Kč.

Celkové náklady na zřízení nové třídy činily 1 378 889,- Kč celkem, z toho dotace 641 662,-Kč celkem.

V roce 2012 v měsíci březnu začala rekonstrukce školní zahrady.

Firmou Eurovia CZ byl vybudován betonový / asfaltový / ovál k využití koloběžek a tříkolek pro děti. Ovál byl předán prostřednictvím obce, jako sponzorský dar pro MŠ přibližně v hodnotě 100 000,-Kč.

Dále bylo pořízeno nové pískoviště pro 2. třídu v hodnotě 27 730,-Kč. Do obou pískovišť byl zavezen nový písek. V červnu byly instalovány na zahradě nové prvky: řetězová lávka, řetězová dvojhoupačka, kreslící tabule a hrazda v celkové hodnotě 70 758,- Kč.

Celkové náklady na rekonstrukci školní zahrady činily 98 488,-Kč.

V roce 2013 v měsíci 5/2013 byla školní zahrada z východní strany směrem ke KD osazena zelení.

V měsíci 8 - 9/2013 došlo v 1. patře došlo k výměně osvětlení / stávající nevyhovovalo předpisům / a k opravě sprchového koutu, kde byl špatný odtok a voda prosakovala stropem do přízemí. Byly vymalovány prostory - třída, ložnice a šatna. Dále byly zakoupeny a instalovány nové tyče na záclony, které nahradily stávající, nevyhovující garnyže. Ložnice byla dovybavena žaluziemi.

V přízemí se malovaly prostory šatny pro děti a částečně koupelna z důvodu oprav v 1. patře.

V roce 2014 bylo obnoveno vybavení školní jídelny, neboť současný inventář neodpovídal zákonným požadavkům a normám o školním stravování. Bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 20 000,-Kč (kráječ na pečivo, termoboxy, nerezové nádobí, sada kuchyňských nožů a další drobné pomůcky).

Do třídy Štěňátek v 1. patře byly pořízena nová lehátka v celkové hodnotě 32 000,-Kč

K vánocům  - postupné dovybavení metodických pomůcek a hraček v hodnotě 30 000,-Kč ( Polikarpova stavebnice, lego systém – 3 sady,  4 kontejnery do tříd  – třídíme odpad + metodické pomůcky a hry)

V roce 2015 byly zakoupeny hračky k vánocům v hodnotě 10 000,- Kč (lego 4 sady, seva 2 sady, panenky, a další drobné hračky), metodické pomůcky v hodnotě 15 000,- Kč

(Logopedárium od A do Ž pro rozvoj řeči u dětí, výukové paravány jaro – léto – podzim – zima, ovoce a zelenina, 2sety Orfových nástrojů a ručně laděné zvonky pro hudební výuku.

Do 1.třidy byly pořízeny 2 nové židle pro učitelky v hodnotě 3000,- Kč.

Pro ŠJ byla pořízena multifunkční trouba v hodnotě 28 000,-Kč.

V hodnotě 20 000,- Kč získala MŠ výukový materiál z Techmania Science Center. Materiál byl MŠ předán na základě zapojení se do projektu. Na projektu pracovala Holečková Ivana -  ŘMŠ a Sopková Drahoslava DiS – učitelka.

V roce 2016 v měsících 7 – 8 / 2016 byla nově vybaveno nábytkem první patro budovy 1. třída – Štěňátka v hodnotě 200 000,- Kč. K vánocům byly zakoupeny hračky a metodické pomůcky v hodnotě 20 000,- Kč (geomagik, kuličková dráha, molitanová sestava MULTI, radiopřehrávač a další drobné hračky. Dále byl zakoupen nový vysavač v hodnotě 3 589,-Kč,

V roce 2017 – 3/2017 byla zakoupena chladnička Candy pro zaměstnance v hodnotě 6 139,-Kč.

K vánocům byly nakoupeny hračky a metodické pomůcky v hodnotě 30 000,- Kč (- nášlapná dráha a říční kameny pro rozvoj hrubé motoriky, dětské převleky – profese, paraván – divadélko – pro dramatickou výchovu, Magformers – Magtematika – Geomag Pro Girl – magnetické stavebnice pro rozvoj v oblasti polytechnického vzdělávání).

V roce 2018 – byl v měsíci 1/2018 zakoupen DVD přehrávač pro výukové účely v hodnotě 1685,-Kč, v měsíci 3/2018 byly zakoupena mikrovlnná trouba v hodnotě 1599,- Kč pro zaměstnance, v měsíci 5/2018 byly zakoupeny encyklopedie – knihy pro výukové účely v hodnotě 2000,-Kč

V měsíci 7 - 8 2018 došlo k rekonstrukci střechy a zateplení budovy ve finanční částce celkem za 5 550 885,00 Kč přidělená dotace z MŠMT 1 351 182,41Kč

 • 48 000,00 - 28.2.2012 - projekt pro stavební povolení
 • 39 500,00 - 14.3.2012 - energetický audit                  
 • 45 980,00 - 7.4.2014 - průkaz energetické náročnosti budovy a podklady pro dotaci
 • 175 329,00 - 7.2.2017 - energ.posudek, PENB, úprava PD, rozpočet, ornitologický průzkum
 • 914 530,00 - 16.7.2018 - krov               
 • 2 013 695,00 - 9.8.2018 - klempířské práce                   
 • 1 773 358,00 - 5.9.2018 - zateplení a vzduchotechnika             
 • 193 600,00 - 11.10.2018 - příprava ZD, TDI, administr. VŘ a projektu           
 • 322 893,00 - 15.10.2018 - terasa, potrubí digestoř, kotelna, gaigry, zateplení sloupy a sokly
 • 24 000,00 - 31.10.2018 - výkon koordinátora BOZP               

v měsíci 10/2018 byl zakoupen PC pro školní jídelnu v hodnotě 16364,- Kč, pro učitelky 2 notebooky (do každé třídy 1x) á: 9922,-Kč a tiskárna v hodnotě 3206,-Kč za účelem zlepšení výchovně vzdělávací práce, dále bylo pořízeno posuvné zastínění pískoviště v hodnotě 26693,-Kč, k vánocům byly zakoupeny hračky pro děti v hodnotě 10000,-Kč a metodické výukové albumy (živočišná říše, plodiny, voda, třídění odpadu, roční období a krabice plná smyslů v celkové hodnotě 13965,-Kč

V roce 2019 – v měsíci 1/2019 byla pro školní jídelnu z důvodu zastaralého neopravitelného vybavení zakoupena škrabka brambor ŠKBZ 6 v nerezovém provedení v hodnotě 48 642,- Kč a univerzální robot RM 22H 3 – na 24 litrů v hodnotě 48 509,- Kč

Ve školním roce 2022/2023 byla mateřské škole poskytnuta dotace z MŠMT ve výši 32.000,- Kč na podporu digitální gramotnosti.

Digitální učební pomůcky.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 303.23 kB

Mateřská škola

Provozní doba

 • 6.30 – 16.00 hodin

Rychlý kontakt

Třída Sluníčka

Třída Štěňátka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

nahoru