Navigace

Obsah

 

Plánované akce – Sluníčka

 

11. 5. – středa –Zámecký statek Újezd nade Mží

                „ Jaro a mláďata“

 

8. 6. – středa – divadlo v MŠ

 

14. 6. 2022  - úterý v 15,30 hodin se koná

Pasování předškoláků na školáky

 

prosíme rodiče o slavnostní oblečení dětí

    srdečně zveme rodiče

    

 na akci bude zajištěna „fotografka“, též bude společné focení

          (akce potrvá asi 1 hodinu)

 

 

23. 6. – čtvrtek se koná Zábavné odpoledne

              od 16 hodin na školní zahradě (pro děti ze třídy Sluníčka)

 

  •  rozloučení s předškoláky
  •  soutěže
  •  opékání vuřtů