Navigace

Obsah

 

 

 

 

 

Žádáme rodiče, aby do MŠ vodili pouze ZDRAVÉ děti!

Děkujeme za pochopení

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Školní řád MŠ - příloha č.2

Organizace provozu MŠ Losiná od 1. 9. 2021

na základě preventivního a protiepidemického doporučení MŠMT a MZČR

vzhledem ke COVID19

 

1. Provoz mateřské školy

6,30 – 16,00 hodin

zamykání budovy v ranních hodinách v 8,15

shromažďování rodičů v areálu a budově školy je zakázáno

 

zákaz nošení hraček z domova

výměna lůžkovin 1x za 3 týdny

 

2. V prostorách mateřské školy

dítě doprovází do MŠ pouze 1 zákonný zástupce

s povinností zakrýt ústa a nos ( respirátor FFP2 )

do budovy vstupuje -

dítě se zákonným zástupcem tak, aby v šatně byl vždy 1 zákonný zástupce a 1 dítě, v přízemí použije zákonný zástupce dezinfekci na ruce

vstup třetích osob (mimo a zaměstnanců) do prostor školy nebo      školského zařízení je možný - jen v nezbytně nutných případech s tím,    že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 -  dle rozhodnutí ředitelky MŠ

 

3. Ranní předávání dětí učitelkám

do MŠ přicházejí děti zcela zdravé – bez rýmy, teploty atd.

po přezutí dítěte a vstupu do třídy –

neprodleně si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem

osuší ruce jednorázovou papírovou utěrkou

4. Školní aktivity

jsou nastaveny dle výchovně vzdělávacího programu, co nejvíce venku

děti budou vedeny k častému mytí a dezinfekci rukou

 5. Školní stravování

 zajišťuje ŠJ v běžné podobě

 zvýšenou měrou budou dodržována běžná hygienická pravidla dle sanitačního řádu

 před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce běžným způsobem a dezinfekcí

 6. Omlouvání dětí

 běžným způsobem - telefonicky

 7. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 učitelky

 upozorní zákonného zástupce

 ohlásí telefonicky podezření na KHS tel: 377 155 100 (106,107)

                           

 V Losiné 31. 8. 2021                                                                Holečková Ivana                                                                                                                              ředitelka MŠ

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Ošetřovné:

 informace o ošetřovném  https://www.cssz.cz/web/cz/

- aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Formulář na ošetřévné vyplní žadatel a napíše čestné prohlášení

Zobrazit – Stáhnout

 

-----------------------------------------------------------

 

U P O Z O R N Ě N Í

 

Upozorňujeme rodiče,

 

nebudou tolerovány pozdní příchody dětí do MŠ, budova se bude uzamykat dle Školního V – 01/9 – odstavec:11a, to znamená:

příchody do MŠ se zákonným zástupcem do 8,00 hodin

odchod zákonného zástupce do 8,15 hodin

 

v 8,15 uzamykání budovy

 

                                                                                                                       Holečková Ivana                                                                                                                      ředitelka MŠ     

 

 

---------------------------------------------------------

                                                                                   

Vážení rodiče,

v rámci bezpečnosti Vašich prosíme ZAVÍRAT  DVEŘE

 

 * od vchodů do budovy

 - stačí jen lehce zavřít ( není potřeba s dveřmi bouchat),      asi během 5 sekund dojde k automatickému uzamčení

 * klapky  na vratech a vrátkách

 

  Děkujeme

 

 

                                                                                                   

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zákonné zástupce - rodiče na provozní dobu MŠ, která je:

6,30 hodin - 16,00 hodin

Tímto žádáme rodiče aby si zajistili vyzvedávání svých dětí z MŠ včas.