Navigace

Obsah

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Energie:                                                                                                                     240 000,-

 

Odpisy:                                                                                                                          1 700,-

 

Ostatní:                                                                                                                     359 000,-

Spotřební materiál :    80 000,-                                                                                                    

Drobný majetek          49 000,- 

drobné dárky pro děti během školního roku – Den dětí apod.

rozloučení s předškoláky

hračky k vánocům                                                                                                       

Služby, opravy, údržba, revize apod.:  230 000,-          

                                                                                                                                                                  

Školné předpoklad:                                                                                            - 120 700,- 

 

Celkem                                                                                                                    480 000,-  

 

Vyvěšeno: 6.2. 2017