Navigace

Obsah

 

 

 

Výuka angličtiny 29.10. 2020 zrušena

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizace provozu MŠ Losiná od 4. 9. 2020

na základě doporučení MŠMT a MZČR v důsledku nárůstu případů COVID19

 

1. Provoz mateřské školy

6,30 – 16,00 hodin

zamykání budovy v ranních hodinách v 8,15

shromažďování rodičů v areálu a budově školy je omezeno

při doprovodu dítěte do MŠ je nutné dodržovat 2 metrové odstupy

zákaz nošení hraček z domova

výměna lůžkovin 1x za 3 týdny

 

2. V prostorách mateřské školy

dítě doprovází do MŠ pouze 1 zákonný zástupce

s povinností zakrýt ústa a nos (v roušce)

do budovy vstupuje -

dítě se zákonným zástupcem tak, aby v šatně byl vždy 1 zákonný zástupce a 1 dítě, v přízemí použije zákonný zástupce dezinfekci na ruce

 

3. Ranní předávání dětí učitelkám

do MŠ přicházejí děti zcela zdravé – bez rýmy, teploty atd.

po přezutí dítěte a vstupu do třídy –

neprodleně si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem

osuší ruce jednorázovou papírovou utěrkou

 

4. Školní aktivity

jsou nastaveny dle výchovně vzdělávacího programu, co nejvíce venku

děti budou vedeny k častému mytí a dezinfekci rukou

 

 5. Školní stravování

 zajišťuje ŠJ v běžné podobě

 zvýšenou měrou budou dodržována běžná hygienická pravidla dle sanitačního řádu

 před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce běžným způsobem a dezinfekcí

 

 6. Omlouvání dětí

 běžným způsobem - telefonicky

 

 7. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 učitelky

 upozorní zákonného zástupce

 ohlásí telefonicky podezření na KHS tel: 377 155 100 (106,107)

 

    

                         

  V Losiné 4. 9. 2020                                                                 Holečková Ivana                                                                                                                              ředitelka MŠ

 

Vyvěšeno: 4. 9. 2020

                        

--------------------------------------------------------------------

 

M a t e ř s k á      š k o l a     L  o s i n á,

okres Plzeň – město, příspěvková organizace

 

U P O Z O R N Ě N Í

 

Upozorňujeme rodiče,

 

nebudou tolerovány pozdní příchody dětí do MŠ, budova se bude uzamykat dle Školního V – 01/9 – odstavec:11a, to znamená:

 

příchody do MŠ se zákonným zástupcem do 8,00 hodin

odchod zákonného zástupce do 8,15 hodin

8,15 uzamykání budovy

 

                                                                                                               Holečková Ivana                                                                                                                              ředitelka MŠ             

         

 

                 ------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

Vážení rodiče,

 

v rámci bezpečnosti Vašich prosíme ZAVÍRAT  DVEŘE

 

 * od vchodů do budovy

 - stačí jen lehce zavřít ( není potřeba s dveřmi bouchat),      asi během 5 sekund dojde k automatickému uzamčení

 * klapky  na vratech a vrátkách

 

  Děkujeme

 

 

Věk dítěte k 1. 9/2015

Přijato ANO  x NE

-----------------------------------------

 

4.10

 

                                                                                                         

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zákonné zástupce - rodiče na provozní dobu MŠ, která je:

6,30 hodin - 16,00 hodin

Tímto žádáme rodiče aby si zajistili vyzvedávání svých dětí z MŠ včas.

 

Často se stává, že rodiče vyzvedávají své děti po 16 hodině.