Navigace

Obsah

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021 – 2022

 

s nástupem k 1. 9. 2021 do Mateřské školy se bude konat ve středu

5. května 2021 v budově Mateřské školy Losiná.

 

 Z důvodu mimořádného opatření COVID – 19

 

  • bez přítomnosti dítěte – pouze rodič
  • dle předem domluveného časového harmonogramu

(telefonické domluvy s ředitelkou MŠ: 723 973 379)

  • od 8,00 hod do 11,30 hod (dále dle domluvy)

 

Rodič, který přijde k zápisu předloží: občanský průkaz 

V den zápisu rodič přinese:

vyplněnou přihlášku dítěte do mateřské školy

 Přihláška dítěte do MŠ.rtf (170.39 kB)

evidenční list dítěte, potvrzený praktickým dětským lékařem

Evidenční list dítěte.doc (31 kB)

kopii rodného listu dítěte

 

Děti budou přijímány na základě stanovených kritérií.

Kritéria pro přijímání dítěte do MŠ pro školní rok 2021/22

 

Přijímány budou děti

ve věku od 3 (děti, které k 1. 9. 2021 dovrší 3 roky) do 6 let

 

1.  Přijímány budou děti s pobytem v obci Losiná

     (děti z jiných obvodů nebudou zapsány)

2. Přednostní přijetí mají děti přihlášené v posledním roce před zahájením              povinné školní docházky, pro které je zápis povinný

    - dle školského zákona § 34 odst. 4

3. Přednostní přijetí mají vždy děti starší, před dětmi mladšími

    (s pobytem v obci Losiná, přihlášené k celodenní docházce.

4. Přijímány budou děti, které dosáhnou k 1. 9. 2021 nejméně čtvrtého roku.

    (s pobytem v obci Losiná)

5. Přijímány budou děti, které dosáhnou k 1. 9. 2021 nejméně třetího roku.

    (s pobytem v obci Losiná)

 

Holečková Ivana

Ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 14.4. 2021

Sejmuto: 15.5. 2021

----------------------------------------------------------

 

Informace k provozu MŠ Losiná od 12. 4. 2021

- provoz určen pro děti v posledním předškolním ročníku

- dítě doprovází a vyzvedává z MŠ pouze jeden zákonný zástupce 

v respirátoru FFP2

- (samo)testování dětí bude prováděno 2x týdně pondělí a čtvrtek

v prostoru šatny v přízemí

- samotestování dítěte (provede zákonný zástupce) za dozoru a pokynů zaměstnance MŠ určeného ředitelkou MŠ

- následně bude čekat zákonný zástupce s dítětem 15 minut před budovou MŠ  na vyhodnocení testu

- před budovou je nutné dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru

- v případě pozitivního testu bude podáno hlášení  KHS a zákonnému záastupci vydán doklad o daném pozitivním nálezu

 

- od testování je je osvobozeno dítě, které prodělalo COVID 19 , 

má lékařské doložení 

a doba od prodělaného onemocnění nepřesahuje 90 dnů 

 

---------------------------------------------------------------

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 

DO ODVOLÁNÍ

(výňatek)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení 

o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty  2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

o K testování lze použít neinvazivní Ag testy 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení 

o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně

o K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy

 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 v mateřských školách

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání - ve skupině nejvýše 15 dětí

- dětem, podle § 16 odst.9 školského zákona

- dětem při zdravotnickém zařízení

( zákonní zástupci kontaktováni a informováni telefonicky

dne 6.4. 2021 učitelkami MŠ Losiná v dopoledních hodinách)

 

 

Informace - MZ MZ - ochrana dýchacích cests účinností od 12.4.202150.pdf (353.89 kB)

 

Informace - MO MZ testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021 (1).pdf (300.48 kB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ošetřovné:

 informace o ošetřovném  https://www.cssz.cz/web/cz/

- aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Formulář na ošetřévné vyplní žadatel a napíše čestné prohlášení

Zobrazit – Stáhnout

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Školní řád MŠ - příloha

Organizace provozu MŠ Losiná od 12. 4. 2021

na základě doporučení MŠMT a MZČR v důsledku nárůstu případů COVID19

 

1. Provoz mateřské školy

6,30 – 16,00 hodin

zamykání budovy v ranních hodinách v 8,15

shromažďování rodičů v areálu a budově školy je zakázáno

před budovou MŠ je nutné dodržovat rozestupy mimnimálně 1,5, metru

zákaz nošení hraček z domova

výměna lůžkovin 1x za 3 týdny

2. V prostorách mateřské školy

dítě doprovází do MŠ pouze 1 zákonný zástupce

s povinností zakrýt ústa a nos ( respirátor FFP2 )

do budovy vstupuje -

dítě se zákonným zástupcem tak, aby v šatně byl vždy 1 zákonný zástupce a 1 dítě, v přízemí použije zákonný zástupce dezinfekci na ruce

vstup třetích osob (mimo a zaměstnanců) do prostor školy nebo      školského zařízení není možný - jen v nezbytně nutných případech s tím,    že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

3. Ranní předávání dětí učitelkám

do MŠ přicházejí děti zcela zdravé – bez rýmy, teploty atd.

samotestování bude prováděno 2x týdně (pondělí a čtvrtek )

-  viz výše testování - informace k provozu

 

po přezutí dítěte a vstupu do třídy –

neprodleně si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem

osuší ruce jednorázovou papírovou utěrkou

4. Školní aktivity

jsou nastaveny dle výchovně vzdělávacího programu, co nejvíce venku

děti budou vedeny k častému mytí a dezinfekci rukou

 5. Školní stravování

 zajišťuje ŠJ v běžné podobě

 zvýšenou měrou budou dodržována běžná hygienická pravidla dle sanitačního řádu

 před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce běžným způsobem a dezinfekcí

 6. Omlouvání dětí

 běžným způsobem - telefonicky

 7. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 učitelky

 upozorní zákonného zástupce

 ohlásí telefonicky podezření na KHS tel: 377 155 100 (106,107)

                           

 V Losiné 10. 4. 2021                                                                Holečková Ivana                                                                                                                              ředitelka MŠ

 

                        Vyvěšeno: 10.4. 2021

--------------------------------------------------------------------

 

 

U P O Z O R N Ě N Í

 

Upozorňujeme rodiče,

 

nebudou tolerovány pozdní příchody dětí do MŠ, budova se bude uzamykat dle Školního V – 01/9 – odstavec:11a, to znamená:

příchody do MŠ se zákonným zástupcem do 8,00 hodin

odchod zákonného zástupce do 8,15 hodin

 

v 8,15 uzamykání budovy

 

                                                                                                                       Holečková Ivana                                                                                                                      ředitelka MŠ     

 

--------------------------------------------------------

 

MŠ Losiná přijme kuchařku na plný pracovní úvazek

Platové podmínky dle NV 344/217 Sb., v platném znění, příloha č.1 

více informací na tel.čísle 723 973 379 - ředitelka MŠ

 

---------------------------------------------------------

                                                                                   

Vážení rodiče,

v rámci bezpečnosti Vašich prosíme ZAVÍRAT  DVEŘE

 

 * od vchodů do budovy

 - stačí jen lehce zavřít ( není potřeba s dveřmi bouchat),      asi během 5 sekund dojde k automatickému uzamčení

 * klapky  na vratech a vrátkách

 

  Děkujeme

 

 

                                                                                                   

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zákonné zástupce - rodiče na provozní dobu MŠ, která je:

6,30 hodin - 16,00 hodin

Tímto žádáme rodiče aby si zajistili vyzvedávání svých dětí z MŠ včas.

 

 

 

Oznámení o zrušení prodloužené provozní doby MŠ.pdf (164.7 kB)